|  | 

Zdrowie

Badanie sekcyjne

Badanie sekcyjne

W 7 dobie stan dziecka uległ nagłemu pogorszeniu. Wystąpiły objawy krwotoku z przewodu pokarmowego. Przetaczano masę erytrocytarną i miejscowo oziębiano powłoki. Wśród nasilającego się krwotoku nastąpiło zatrzymanie krążenia. Podjęta akcja reanimacyjna była skuteczna. W dalszym ciągu podawano masę erytrocytarną i krew oraz osocze an- tyhemofilowe. Mimo tego utrzymywało się obfite krwawienie z przewodu pokarmowego. Nastąpiło ponowne zatrzymanie krążenia. Mimo długotrwałej reanimacji – chłopiec zmarł.

W badaniu sekcyjnym stwierdzono: owrzodzenie dwunastnicy z przeżarciem naczynia tętniczego. Krew obecna była w świetle żołądka i jelita cienkiego. Stwierdzono ponadto krwiak pozaotrzewnowy miednicy małej i drobne wylewy krwawe w błonie śluzowej przełyku i tchawicy.

Wystąpienie ostrego krwotoku w przebiegu zespołu wstrząsowego ma często fatalne następstwa. Śmiertelność w takich przypadkach waha się w granicach 16-95 proc. [1], Powikłanie tego rodzaju często obserwuje się w oddziałach intensywnej terapii [2], podobnie jak to miało miejsce w naszym przypadku. U opisanego pacjenta dodatkową okolicznością było stosowanie terapii przeciwzakrzepowej. ze względu na uszkodzenie i konieczność chirurgicznego zaopatrzenia dużych naczyń. Powstrząsowe uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego, mimo że rzadziej obserwowane u dzieci, powinno być zawsze brane pod uwagę jako możliwe powikłanie, którego następstwem może być zagrażające życiu krwawienie.

OBRAŻENIA. WIELONARZĄDOWE U DZIECI W MATERIALE PZU W JAROSŁAWIU W LATACH 1979-1981

Z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu Dyrektor Zespołu: lek. med. Genowefa Czyrek Dyrektor PZU w Jarosławiu: mgr Andrzej Szyja

Obserwowany zarówno w piśmiennictwie krajowym jak i zagranicznym wzrost liczby wypadków i ich następstw dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. Narastająca ciągle fala urazów zarówno’komunikacyjnych jak i innych, które niesie za sobą mechanizacja życia i motoryzacja XX wieku prowadzą do znacznego odsetka obrażeń wielonarządowych u dzieci [1,

Problem wiełonąrządowej urazowości dziecięcej powstał stosunkowo niedawno, chociaż stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego.

badanie-sekcyjne

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W