|  | 

Zdrowie

Choroby zakaźne i niezakaźne

Choroby zakaźne i niezakaźne

Choroby zakaźne i niezakaźne – podział ten oparty jest na właściwościach czynników chorobotwórczych i zdolności przenoszenia się choroby z osobnika na osobnika.

Obok wyżej wymienionych podziałów dość rozpowszechniony jest podział chorób w zależności od lokalizacji procesu chorobowego (główne zmiany). Według tego podziału rozróżniamy choroby okolic lub części ciała (np. choroby głowy, choroby twarzy, choroby klatki piersiowej, choroby brzucha itp.), choroby narządów (np. choroby serca, choroby płuc, choroby nerek, choroby oka itd.) lub choroby układów (np. choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia itp.).

Innym podziałem jest podział chorób w zależności od wieku, w którym najczęściej dane choroby występują. Związany jest on ściśle z odrębnościami anatomiczno-fizjologicznymi i immunologicznymi poszczególnych, okresów życia człowieka. Podział ten uwzględnia między innymi grupę chorób określanych jako choroby dziecięce. Wyodrębnienie tych chorób w oddzielną grupę zostało podyktowane właściwościami wieku dziecięcego, znacznią różniącymi organizm dziecka od organizmu dorosłego osobnika. Różnice te są zwłaszcza widoczne:

a) w budowie, dojrzałości, zdolności odrodczej i wrażliwości tkanek, b) w metabolizmie komórkowym pod względem jakościowym i ilościowym, c) w stanie odporności i mechanizmach obronnych.

Chorobami wieku dziecięcego zajmuje się dziedzina medycyny nosząca nazwę pediatrii. Nazwa jej pochodzi od greckich słów paisr paidos – dziecko, i iatieia – leczenie.

choroby-zakazne-i-niezakazne

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W