|  | 

Zdrowie

Druga faza choroby w infekcji

Druga faza choroby w infekcji

W drugiej fazie choroby, w czasie inwazji pasożyta do ośro”dkowego układu ner-wowego i bytowania świdrowca w płynie mózgowo-rdzeniowym, obserwuje się za-burzenia psychiczne oraz okresy pobudzenia występujące na przemian z okresami śpiączki lub apatii, np. chorzy odmawiają przyjmowania pokarmu i nieruchomo stoją lub siedzą.

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym obejmują płaty czołowe, most i pień mózgu. W badaniach mikroskopowych wykrywa się nacieki okołonaczyniowe (okołożylne, okołotętnicze) w istocie białej oraz móżdżku, a także – w jądrze podstawy, w podwzgórzu i pniu. Naciekom tym towarzyszą reakcje mikroglejowe, np. w korze, gdzie stwierdza się rozplem gleju pałeczkowatego i pobudzenie astrogleju mogą występować skupienia komórek, przypominające morulę. Zmiany zapalne wykrywa się też w zwojach międzykręgowych, rzadziej w oponach. W tym czasie występuje u chorych głęboka immunosupresja, zarówno komórkowa, jak i humoral- na. U kobiet ciężarnych możliwe jest przejście świdrowca przez łożysko do płodu (trypanosomoza wrodzona). Śpiączka afrykańska jest chorobą przewlekłą, często prowadzącą do śmierci, w niektórych okolicach ma charakter choroby społecznej.

druga-faza-choroby-w-infekcji

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W