|  | 

Zdrowie

Dzieci zmarłe z powodu urazów

Dzieci zmarłe z powodu urazów

Dzieci zmarłe z powodu urazów doznały obrażeń od jednego do jedenastu narządów (tab. 1). Do śmierci doszło najczęściej na skutek uszkodzenia dwóch narządów (17 przyp. – 22,9 proc.), rzadziej czterech (13 przyp. – 17,6 proc.) oraz trzech i jednego (po 10 przyp. – 13,5 proc.). W pracy zwróciliśmy szczególną uwagę na obrażenia jedno- i clwuna- rządowe, by wskazać na narządy, których uszkodzenie jest szczególnie niebezpieczne dla życia dziecka. Z naszych obserwacji wynika, że w 10 przypadkach śmierci spowodowanej uszkodzeniem jednego narządu, na-

Skojarzenia obrażeń różnych narządów ciała przedstawiamy w tabeli 2. W.tabeli tej widoczne są także przypadki współistnienia uszkodzeń parzystych narządów takich jak: płuca, nadnercza, nerki i inne.

Podsumowanie. Większość dzieci, które umierają z powodu urazów, ginie na miejscu wypadku lub podczas transportu do szpitala (63,5 proc.). U dzieci zmarłych w następstwie urazu stwierdzono dużą różnorodność postaci obrażeń. Różnorodność tę odzwierciedla w pracy duża liczba skojarzeń różnych obrażeń, tak wielonarządowych jak również wielomiejscowych. Tylko niewielka część dzieci umiera z powodu obrażeń jednonarządowych (13,5 proc.) i jednomiejscowych (22,9 proc.), większość z nich ginie na skutek uszkodzenia wielu narządów i okolic ciała. W większości przypadków (82,4 proc.) istniało obrażenie okolicy

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi Kierownik: doc. drhab. med. Jadwiga Jankowska Z I Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. B. Dębiec

Ostre owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, rzadziej jelita cienkiego, jest znanym powikłaniem obserwowanym często w przebiegu wstrząsu pourazowego [1, 2, 3, 4], Patogeneza takiego owrzodzenia nie jest do końca wyjaśniona, lecz za najważniejszy czynnik pierwotny uważa się niedokrwienie błony śluzowej przewodu pokarmowego w następstwie zmniejszenia przepływu krwi, które ma miejsce we wstrząsie [3, 4].

Wynikiem niedokrwienia i niedotlenienia śluzówki jest uszkodzenie chroniącej ją bariery śluzowej [1, 2], Pozbawiona tej ochrony błona śluzowa może łatwo ulec uszkodzeniu pod wpływem działania takich czynników jak: jony wodorowe zawarte w soku żołądkowym, kwasy żółciowe, enzymy trawienne soku dwunastniczego, trzustkowego i jelitowego, bakterie a także leki (sterydy, salicylany i inne).

Ostre, powstrząsowe uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego coraz częściej jest obecnie opisywane, rzadko jednak u dzieci. Z tego powodu oraz ze względu na dramatyczny przebieg, zakończony zgonem pacjenta – przedstawiamy przypadek obserwowany w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Łodzi.

dzieci-zmarle-z-powodu-urazow

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W