|  | 

Zdrowie

Nieswoiste zapalenia kości i stawów

Nieswoiste zapalenia kości i stawów

Wywołuje je najczęściej gronkowiec złocisty, rzadziej paciorkowiec hemolizują- cy, a w dalszej kolejności dwoinka zapalenia płuc, dwoinka opon mózgowych, go- nokoki, pałeczka okrężnicy, grypy i salmonella. Drobnoustroje zatrzymują się zwykle w okolicach ze zwolnionym przepływem krwi, w zatokach przynasad lub w krwiakach pourazowych. Najczęściej zakażenie przenosi się drogą krwionośną (ostitisf arthritis haematogenes), rzadziej następuje bezpośrednio, np. z rany.

Początkowo przeważają objawy ogólnego zakażenia. Po kilku dniach dołączają się objawy miejscowe: bóle samoistne, tętniące, wrażliwość na opukiwanie i dotyk, wzmożona ciepłota skóry. Bolesność samoistna w nocy świadczy o wytworzeniu się ropnia środkostnego. Złagodzenie bólu może świadczyć o przebijaniu się ropnia przez warstwę zbitą, pod okostną, lub później przez okostną. Jeśli nie podejmie się w porę leczenia, bóle ustępują, a gorączka spada po przebiciu się ropnia przez skórę.

Badania laboratoryjne wykazują leukocytozę, przyspieszony odczyn Biernackiego, niedokrwistość.

Na’radiogramie dopiero w drugim tygodniu zauważyć można zatarcie struktury beleczkowej kości. Po 2 tygodniach w okolicy ogniska zapalnego pojawiają się na-warstwienia okostnowe. Spowodowane są one uniesieniem okostnej przez wysięk zapalny, a następnie odokostnowym nowotworzeniem lcostniny. Martwicę kości można odróżnić dopiero po rozpoczęciu procesów reparacyjnych i gdy tkankę żywą od martwej oddzieli wzrastająca ziarnina. Sklerotyczne utkanie martwaka powoli otacza strefa słabiej uwapnionej tkanki kostnej. Drobne martwaki mogą zostać wchłonięte, większe natomiast są wydalane przez przetokę.

nieswoiste-zapalenia-kosci-i-stawow

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W