|  | 

Zdrowie

Objawy radiologiczne

Objawy radiologiczne

Objawy radiologiczne w okresie I – to jedynie słabo widoczne zatarcie struktury kostnej. W okresie II widoczne jest wyraźne ognisko osteolizy, bez wyraźnych granic, niszczenie kości i chrząstki objawiające się zwężeniem szpary stawowej, krążka międzykręgowego, cienie wskazujące jia obecność ropnia zimnego (opadowego), zniekształcenia spowodowane zniszczeniem i zgnieceniem tkanki kostnej. W okresie III pojawia się otoczka sklerotyczna dookoła ogniska rozrzedzenia i nadżerki kostne i przystawowe. W miarę postępowania procesu gojenia otoczka staje się grubsza i wyraźniejsza. Masy serowate w ognisku i ropniu zimnym ulegają uwapnieniu, pojawiają się plamiste zagęszczenia w obrębie kości i w ropniu znajdującym się z dala od kości. Przewlekający się okres III może cechować się obecnością ognisk o charakterze okresu II i ognisk przewapnienia. W procesach toczących się w trzonach kości (śródręcza, paliczków, strzałki, kości promieniowej) może być widoczny odczyn okostnowy i pogrubienie kości. Mniejszy odczyn okostnowy towarzyszy procesom toczącym się w przynasadach, wyraźniejszy – w gruźlicy powikłanej przetokami z dodatkowym zakażeniem nieswoistym .

Badania laboratoryjne w okresie I, II i w zaostrzeniach okresu III wykazują narastanie szybkości opadania krwinek do wartości trójcyfrowych, nieraz limfocy- tozę przy prawidłowej liczbie krwinek białych lub przy leukopenii, anemię, hipo- proteinemię przy wyższym poziomie globulin alfa2.

objawy-radiologiczne

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W