|  | 

Zdrowie

Odporność

Odporność

W zależności od mechanizmów wytwarzania odporności dzielimy ją na odporność czynną i odporność bierną. Odporność czynna jest to taka odporność, w wytwarzaniu której organizm bierze aktywny udział, czyli sam wytwarza przeciwciała. Odporność bierna jest to taka odporność, którą organizm uzyskuje w sposób bierny, otrzymuje ją jakby w „podarunku”, dostaje z zewnątrz gotowe przeciwciała. W zależności od warunków, w jakich organizm uzyskuje odporność, wyróżniamy odporność naturalną (zdobytą w sposób naturalny) i odporność sztuczną (zdobytą przy pomocy ingerencji drugiego człowieka, z reguły pracownika służby zdrowia).

Odporność czynna jest odpornością trwalszą od odporności biernej. Odporność czynna naturalna zdobyta przez przechorowanie choroby jest odpornością utrzymującą się w większości przypadków nawet przez całe życie. Tym się tłumaczy zjawisko tak rzadkiego powtórnego zachorowania na niektóre choroby zakaźne. Odporność czynna sztuczna nabywana jest przez szczepienia. Utrzy-

muje się ona przez krótki okres, najczęściej kilka lat, dlatego też szczepienia musimy ponawiać. Odporność bierna sztuczna uzyskiwana przez podawanie surowicy utrzymuje się nie dłużej niż dwa

– trzy tygodnie. Odporność bierną naturalną uzyskuje dziecko w czasie życia płodowego. Uzyskanie tej odporności warunkowane jest z jednej strony odpornością matki, z drugiej zaś strony zdolnością przenikania przeciwciał przez łożysko do płodu. Odporność taka utrzymuje się średnio około pół roku.

odpornosc

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W