|  | 

Zdrowie

Uszkodzenia DNA

Uszkodzenia DNA

DNA komórki można uszkodzić, stosując promieniowanie lub toksycz­ne leki, takie jak te używane do chemioterapii przy nowotworach. W wysokich dawkach te trucizny zabijają komórki, uaktywniając rod­niki tlenowe. Każdego dnia przyjmujemy tlen, który ma możliwość dokonać tego samego rodzaju szkód w naszym DNA na niższym, ale bardziej niebezpiecznym poziomie. W naszej żywności również znajdują się małe ilości związków chemicznych, które mogą niszczyć DNA. Wszyscy żyjemy w wielkim terrarium zwanym Ziemią, i musi­my pić i jeść właśnie tutaj, a nie w jakimś mistycznym, wolnym od zanieczyszczeń miejscu. W rzeczywistości zjadane przez nas rośliny zawierają naturalne kancerogeny, wykształcone jako czynniki obron­ne przed atakami insektów. Na szczęście substancje zabezpieczające w roślinach nagromadzone są w znacznie większej ilości niż natural­ne związki chemiczne powodujące raka. Nie możesz więc uniknąć związków powodujących nowotwory, tak jak nie możesz unikać oddy­chania tlenem. Możesz jeść produkty z Kodu Kolorów, upewniając się, że spożywasz wystarczająco dużo substancji ochronnych, by obniżyć prawdopodobieństwo, że uszkodzenie DNA doprowadzi do choroby serca, raka lub innych powszechnych chorób.

Na koniec tej przerażającej opowieści mam i dobre nowiny. Twój or­ganizm stworzył, na każdym poziomie, wspaniały mechanizm obron­ny przeciw tym zanieczyszczeniom i naturalnie występującym kancerogenom. Na poziomie DNA powstały mechanizmy naprawcze, które mogą usunąć uszkodzone DNA i zastąpić je takim, które powinno się tam znaleźć. Istnieje również system skoordynowanej obrony, zwany antyoksydacyjnym „systemem obronnym w warunkach stresu tleno­wego”. Jest on utworzony z białek zwanych „enzymami”, które od razu unieszkodliwiają rodniki tlenowe albo zwiększają poziomy związków przeciwutleniających, działających w taki sam sposób. Ten system rozwinął się w czasie, gdy człowiek stosował dietę bogatą w żywność roślinną, która dostarczała przeciwutleniaczy i innych kolorowych związków ochronnych. W ciągu kilku ostatnich stuleci, kiedy znacz­nie zmniejszyła się różnorodność spożywanych produktów, utraciliś­my te związki, od których organizm oczekiwał pomocy przy obronie DNA.

Organizm używa rodników tlenowych jako części systemu, służące­go do usuwania z organizmu toksyn i leków. W wątrobie i innych tkan­kach występuje dwustopniowy proces, w którym elektron z rodnika tlenowego jest przenoszony do związku toksycznego, umożliwiając mu reakcję z innym związkiem, który rozpuszcza się w wodzie (np. cukier lub związki siarki). Gdy uaktywniony związek i cukier łączą się, trucizna przestaje być aktywna i może być usunięta z organizmu wraz z moczem.

Związki chemiczne w owocach, warzywach i innych produktach roślinnych inicjują w twych komórkach liczne reakcje ochronne, które zabezpieczają DNA przed naturalnymi i sztucznymi zanieczyszcze­niami i przeciwdziałają większości chorób przewlekłych.

uszkodzenia-dna

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna

    Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej, która zajmuje się leczeniem chorób i urazów zwierząt za pomocą procedur operacyjnych. Chirurgia weterynaryjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w pomocy właścicielom w dbaniu o swoje pupile. Podobnie jak w chirurgii ludzkiej, chirurgia weterynaryjna obejmuje wiele dziedzin specjalizacji, takich jak chirurgia tkanek miękkich,

  • Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA

    Jak warzywa i owoce chronią twoje DNA Owoce i warzywa chronią twoje DNA, przeciwdziałając procesom za­palnym opisanym powyżej. Stosując dietę opartą na owocach i wa­rzywach, obniżysz zarówno całkowite spożycie tłuszczów i tłuszczów wielonienasyconych, jak i cukrów rafinowanych. Wzrośnie także spożycie ochronnych substancji przeciwutleniających i przeciwzapal­nych, pochodzących z różnych, kolorowych warzyw i owoców, które zjadasz. W